Naprapat utbildning

 

För att bli en naprapat, så krävs det en gedigen utbildning. Du kan gå naprapatprogrammet på naprapathögskolan i Stockholm. Detta är en utbildning på 4 år. För att vara behörig sökande till programmet och bli antagen, så krävs grundläggande högskolebehörighet samt B-kurserna i svenska och engelska. Urvalet görs med gymnasiebetyg eller resultat från högskoleprov som grund. Hänsyn tas även till tidigare erfarenheter från arbete inom vården, utbildningar i massage, naturvetenskaplig utbildning samt annan högskoleutbildning. Utöver utbildning tillkommer praktik som måste göras inom den offentliga vården så väl som hos en redan legitimerad naprapat. Vad du kan se fram emot efter 5 år är att få ha ett yrke där du på bästa sätt kan hjälpa människor med deras smärta.

Så blir du naprapat

Funderar du på att bli naprapat? Då måste du först genomgå en 4 år lång utbildning på naprapathögskolan i Stockholm. Detta då du måste få rätt kompetens att behandla dina patienter. Att bli naprapat krävs en hel del av dig, men efter att du genomgått några års utbildning så har du ett givande och intressant jobb som låter dig hjälpa människor på ett bra sätt.

För att få den skyddade titeln naprapat så måste du ha en legitimation från Socialstyrelsen. För att bli legitimerad naprapat krävs det att du genomgår en utbildning på en särskild naprapatskola. I Sverige finns det en högskola som är specifikt avsedd för naprapatielever nämligen Naprapathögskolan i Stockholm.

Under tiden du pluggar på Naprapathögskolan så kommer du att dels lära dig teori så väl som de praktiska delar du måste kunna. Du kommer regelbundet att ha prov och tentor. När du tar examen är dock inte din utbildning klar, utan du måste även göra ett års praktisk tjänstgöring för att du ska få din legitimation som naprapat. Tjänstgöringen ska ske dels inom den offentliga vården men även hos en redan legitimerad naprapat.

Det finns även naprapat utbildning utomlands om du vill studera i ett annat land och erhålla titeln.

utbildning

Legitimerad naprapat       

För att bli en legitimerad naprapat så krävs det alltså fem år dedikation från din sida. Först 4 år på naprapathögskolan, sedan ett års tjänstgöring. Sedan 2007 är naprapat nämligen en yrkesskyddad titel. Du får inte kalla dig naprapat om du inte har blivit legitimerad av Socialstyrelsen.

Även om det är sedan 2007 som titeln blivit skyddad, så har man sedan 1994 kunnat ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen. Kravet för att få en

edan 2007 är “Naprapat” en yrkesskyddad titel. För att få lov att kalla sig naprapat måste man vara legitimerad av Socialstyrelsen. legitimation är godkänd 4-årig utbildning vid Naprapathögskolan i Stockholm eller motsvarande utbildning utomlands. Sedan tillkommer praktiska erfarenheter i form av handledd tjänstgöring inom svensk hälso- och sjukvård samt hos en legitimerad naprapat.

En legitimerad naprapat arbetar enligt samma lagar och förordningar som övrig hälso- och sjukvårdspersonal. Legitimerade naprapater har kunskaper som gör att de kan bedöma vilka patienter som ska erhålla andra typer av undersökningar och vård. En naprapat kan därmed arbeta under självständigt medicinskt yrkesansvar.