Naprapat

Naprapati är något som en naprapat utför. Ordet naprapati kommer från både tjeckiska ordet napravit som betyder att korrigera och det grekiska ordet pathos som betyder lidande. Kanske du funderat på skillnad naprapat kiropraktor, och även om det finns uppenbara skillnader dem emellan så är det ändå en svår fråga att besvara. Det finns en allmän uppfattning om att en naprapat sysslar med muskulära behandlingar och en kiropraktor med att justera ryggen.

Vad är en naprapat

Naprapati kan definieras som ett system för specifik undersökning, diagnostik, manuell behandling och rehabilitering av smärta och dysfunktion i rörelse- och stödjeorganen. En behandlare korrigerar orsakerna till lidande, och det genom att använda sina händer på patienten för att undersöka och behandla störningar i rörelseapparaten hos en människa. Alltså skelett, rygg, leder och muskler. En legitimerad naprapat är en person som har gått en fyra års lång utbildning på Naprapathögskolan, samt praktiserat ett år inom bland annat offentlig vård. Detta för att kunna få sin legitimation av Socialstyrelsen. Naprapater lyder under Hälso- och sjukvårdens lagar och förordningar.

naprapat

Vad gör en naprapat

Naprapaten undersöker, diagnostiserar, behandlar och rehabiliterar smärttillstånd så väl som nedsatt funktion i hela det neuromuskuloskeletala systemet. När man behandlar en patient så tar man hänsyn till leder, skelett, muskler och övriga mjukdelar. Man har en helhetssyn på kroppen och behandling av den och detta tillsammans med en specifik och hög kompetens inom naprapatisk manuell terapi samt en kombination av goda kunskaper inom ortopedisk och annan konventionell medicin är själva kärnan inom naprapati.

En naprapat arbetar främst genom att använda sina händer och kombinerar på ett effektivt sätt olika manuella behandlingstekniker.  Bland annat kan ledspecifika behandlingstekniker som manipulation och mobilisering kombineras med mjukdelsbehandling som massage, bindvävstekniker och stretching.

Ibland kan en naprapat även kombinera de manuella behandlingsteknikerna med elektroterapi som TENS och stötvågsbehandling. Det finns även naprapater som lägger till akupunktur. En naprapat måste även vara duktig på att motivera sina patienter så att de är delaktiga i all rehabilitering. Alla behandlingar brukar följas upp med individuella träningsprogram.

Det finns även flera andra behandlingsmetoder naprapater kan använda sig av. Bland annat akupunktur, laser, tejpning, stötvågsbehandling, triggerpunktbehandling, massage och dry needling.

Många naprapater har egna kliniker, men det finns även de som är anställda eller har uppdrag på företag eller inom idrottsrörelsen i föreningar och förbund. En del naprapater har avtal med landsting.

Din Naprapat kan även hjälpa dig i djungeln av olika rehabprodukter som finns ute på marknaden. Vi kan rekommendera https://sportsrehab.se/ som inom kort öppnar sin butik pånätet. Där kommer du kunna handla allt från knästöd, axelskydd till kinesiotejp.

Vad för besvär kan en naprapat behandla?

En naprapat kan hjälpa till mot en hel del besvär. Han eller hon undersöker, diagnostiserar, behandlar och rehabiliterar smärttillstånd och nedsatt funktion i rörelse- och stödjeorganen. Ibland kan en person uppleva smärta när samspel mellan muskler, leder och nervsystem inte fungerar som de ska. En naprapat kan behandla en nedsatt funktion och smärta i ryggradens alla delar så väl som att behandla andra besvär i kroppens andra leder samt även specifika smärttillstånd eller diagnoser så som musarm, tennisarmbåge, golfarmbåge, spänningshuvudvärk, ischias, muskelbristningar och benhinneinflammation.

Behandlingen som en naprapat utför är primärt för att minska smärta och få tillbaka kroppens naturliga funktioner. Därefter lägger man stor vikt på att dels analysera och dels åtgärda bakomliggande orsaker. Utifrån det kan sedan naprapaten rekommendera övriga behandlingar, anpassade träningsprogram, ge råd om arbetsställningar och förbättra ergonomin. När det kommer till rehabilitering är det viktigt att patienten är delaktig för att få ett långsiktigt resultat.  Naprapati är ett mycket effektivt behandlingsystem.

När ska du vända dig till en naprapat?

Naprapati är en mycket bred behandlingsform och denna metod kan hjälpa många människor med varierande besvär. Så väl unga som äldre, elitidrottare eller mindre fysiskt aktiva människor kan få hjälp av en naprapat.

Vänd er till Idrottsskadeexperten om du behöver en Naprapat. Dom har kliniker i Stockholm, Göteborg och Malmö. Klicka här: Boka StockholmBoka Göteborg Boka Malmö.

.Om du har nack- och skulderbesvär så innebär det ofta smärta, värk, och ibland en nedsatt funktion i en eller båda delar av kroppen. Besvären kan vara svåra eller lindriga och komma i korta eller längre perioder. Smärta i nacke och skuldra beror många gånger på att du har en felaktig arbetsställning eller långvarig ensidig belastning. Det kan leda till att du får en obalans mellan skuldra och bröstmuskulatur. Detta i sin tur leder till trötta och svaga muskler i skuldran. Med en manuell behandling av en naprapat samt förändring av ditt sätt att arbeta minskar risken för att besvären ska återkomma.

Om du drabbas av spänningshuvudvärk så tar naprapaten först reda på grundorsaken till att dessa besvär har uppstått genom en noggrann undersökning. Sedan sker en behandling i bröstrygg, nacke, leder, muskler och även ansiktets muskulatur genom att använda sig av manuella tekniker.

Besvär av tennisarmbåge är även det något en naprapat kan hjälpa dig med. En vanlig orsak till att du får smärta i armbågen är överbelastning av underarmens muskler eller dess fästen vilket kan uppstå av upprepade ensidiga rörelser och statiska belastningar. Om du inte vill ha kroniska besvär så är det viktigt att du får en tidigt insatt behandling.

Övriga saker en naprapat kan behandla är migrän, axelbesvär, musarm, ländryggsproblem, ryggskott, ischiasproblem, knäbesvär samt andra saker. Du kan kontakta din behandlare för att se om de besvär du har kan avhjälpas med hjälp av naprapati.

Historia

Naprapatin grundades i USA i början av 1900-talet och introducerades i Sverige under slutet av 1960-talet. Det utvecklades ut kiropraktiken i USA och blev senare en helt egen behandlingsform.

Naprapatin grundades i USA av Oakley Smith som efter sina studier på The Medical School på universitet i Iowa började experimentera med olika tekniker. Han utvecklade även förklaringsmodeller till bakomliggande orsaker till smärta och sjukdom samt förklaringsmodeller till de behandlingseffekter hans tekniker gav. Smith led själv av smärtor efter att ha drabbats av scharlakansfeber i 4-års åldern. Han utbildade sig före utbildningen i Iowa till kiropraktor eftersom hans intresse för detta väcktes av att bli behandlad av Dr. D.D Palmer, som för övrigt även var grundaren till kiropraktiken. Smith upplevde dock att behandlingen inte fungerade och under tiden i Iowa, så instruerade han sin bror som även han gick på samma universitet vilka grepp och tekniker han ville ha utförda på sig själv. Han lyckades, med hjälp av dessa tekniker, sin bror och sig själv att bli botad. Framöver kom Smith att med grunden i kiropraktik att skapa naprapati.

Om man ser till yrket idag, så är det en av de största yrkesgrupperna i Norden inom avancerad manuell medicin. I Sverige utförs det idag runt 1,5 miljoner behandlingar. Sverige är ett av få länder som legitimerar naprapater och i USA är det bara ett fåtal stater som gör det. Naprapat är en skyddad yrkestitel och är en del av svensk hälso- och sjukvård.